Johansen Pianoteknikk er et foretak startet i september 2015. Eier av foretaket er Helge Johansen, Jeg har siden 2009 vært tilknyttet Piano Service AS. De tre første årene som lærling, og senere som fast ansatt fra 2012 frem til jeg startet for meg selv. I 2021 startet jeg Johansen Pianoteknikk AS. 

Jeg har hatt interesse for sang og musikk helt fra jeg var liten, og har stor glede av å stemme og reparere pianoer og flygler. På den måten håper jeg å være med på å spre musikkglede til andre. Utvikling er viktig -  jeg liker å lære nye metoder og gå inn i findetaljer både når det gjelder stemming og service/reparasjon. Som pianotekniker så er det viktig å alltid være i utvikling i dette spennende yrke.